ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέρασαν όλοι τα κριτήρια…

Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Κριτηρίων ολοκλήρωσε τη διαδικασία του οικονομικού ελέγχου 30 Ιουνίου 2018 για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Cyta 2018 -2019.
Η Επιτροπή μετά τη μελέτη των εκθέσεων των ελεγκτών αλλά και τον έλεγχο των φακέλων των σωματείων, αποφάσισε ότι όλα τα σωματεία ικανοποιούν τα κριτήρια και κατά συνέπεια δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή.
Σημειώνεται επίσης, ότι στα πλαίσια του ελέγχου, έχει εξεταστεί και η συμμόρφωση των σωματείων με τους όρους της συμφωνίας για τις οφειλές τους προς το Κράτος.

Αρχειο