ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εισηγήσεις για το θέμα των Ομολόγων.

Η επιτυχία της έκδοσης των Ομολόγων είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ρευστότητα στο σύλλογο τους επόμενους μήνες.

Διάφοροι φίλοι μας πρότειναν ιδέες και εισηγήσεις που στοχεύουν στο να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις για επιτυχία της προσπάθειας. Αναφέρουμε ορισμένες.

Για παράδειγμα ίσως θα ήταν καλή ιδέα να οργανώνονταν συναντήσεις στις διάφορες επαρχίες στις οποίες η εκδότρια εταιρεία να επεξηγεί τις πρόνοιες του σχεδίου και τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Οι συναντήσεις θα είναι ανοιχτές σε όλους αλλά η διοίκηση μπορεί να προσκαλέσει συγκεκριμένα άτομα ή σύνολα τα οποία πιστεύει πως θα βοηθήσουν την προσπάθεια.

Ακόμα μία άλλη εισήγηση είναι στα πλαίσια γενιάς της σημαντικής προσπάθειας άντλησης ρευστότητας να αγοράσουν πρώτοι ομόλογα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. από 1 Ομόλογο των €500) και να συζητηθεί με την τεχνική ηγεσία η πιθανότητα το ίδιο να πράξουν η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές. Απλά θα είναι μία συμβολική κίνηση για να δώσουν το μήνυμα και στους υπόλοιπους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια.

Τέλος τα μέλη του σωματείου θα μπορούσαν να κληθούν ειδικά με επιστολή ή άλλο τρόπο να συμβάλουν στην προσπάθεια όσοι έχουν την δυνατότητα.

 

Αρχειο