ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Να ξεκαθαρίσει το θέμα με το οικονομικό

Πολλά λέγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την οικονομική υπέρβαση που έγινε τη φετινή χρονιά.

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες και προέρχονται από διάφορες τις κατευθύνσεις.

Υπάρχει μάλιστα και έντονη δυσφορία σε κάποια μέλη του διοικητικού συμβουλίου για ελλιπή πληροφόρηση σε αυτό το θέμα.

Συνεπώς καλό θα ήταν μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας να αναφερθούν επίσημα τα ποσά και η υπέρβαση που έγινε τη φετινή χρονιά

Αρχειο