ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το πράσινο Ομόλογο. Τι είναι και ποια ζητήματα πρέπει να διασαφηνιστούν.

Γράφαμε σε προηγούμενα άρθρα μας για τις δηλώσεις του προέδρου του σωματείου αναφορικά με τις μελέτες που γίνονταν και προτάσεις για εναλλακτικούς οικονομικούς πόρους ενόψει και του αποκλεισμού από την Ευρώπη.

Όπως προέκυψε από την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου η πρόταση της διοίκησης είναι το σχέδιο Ομολόγων.

Είναι με αυτό το σχέδιο που η διοίκηση Τζιωνή ευελπιστεί να πάρει οικονομικές ανάσες στο άμεσο μέλλον.

Η έκδοση ομολόγου είναι ουσιαστικά μία μορφή δανεισμού. Αντί να πας σε τράπεζα δανείζεσαι απευθείας από το κόσμο.

Δηλαδή, υπάρχει ο εκδότης ο οποίος εκδίδει το Ομόλογο και ο αγοραστής ο οποίος το αγοράζει με την υπόσχεση του εκδότη ότι σε κάποια φάση θα πάρει πίσω τα χρήματά του με τόκο. Κλασικό παράδειγμα είναι οι κυβερνητικές ομολογίες που εξέδιδε παλιά η κυβέρνηση.  Στην δική μας περίπτωση υπάρχει και ο εγγυητής του Ομολόγου που είναι το σωματείο.

Για να πετύχουν τέτοια σχέδια δανεισμού θα πρέπει ο αγοραστής να νιώθει ασφάλεια ότι στο τέλος της ημέρας θα πάρει πίσω τα χρήματά του και τον τόκο. Η αξιοπιστία επομένως του εκδότη και γενικά των εμπλεκομένων έχει τεράστια σημασία.

Στην περίπτωση του ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΚΟΥ σχεδίου υπάρχουν κάποιες ασάφειες οι οποίες στην πορεία θα πρέπει να διασαφηνιστούν. Σημειώνουμε κάποιες.

Ποιος θα είναι ο εκδότης του ομολόγου;

Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του εκδότη. Από ότι φαίνεται θα είναι κάποια εταιρεία. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται ποιοι την απαρτίζουν και ποια σχέση έχουν με το σωματείο.

Είναι αναγκαίο ο επενδυτής να γνωρίζει.

Η εγγύηση του σωματείου.

Από την ανακοίνωση του σωματείου φαίνεται ότι το σωματείο θα είναι ο εγγυητής της έκδοσης. Θα παρέχει δηλαδή εξασφάλιση προς τον αγοραστή. 

Η εξασφάλιση θα είναι με πρώτη υποθήκη στο ακίνητο Παπανικολή (ιδιοκτήτης του ακίνητου είναι το σωματείο) και εκχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή εκχώρηση του συμβολαίου με την Primetel.

Δεν γνωρίζουμε πόσο εκτιμήθηκε το ακίνητο στη Παπανικολή και ποιο ποσό από τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα “κλειδωθεί” ως εξασφάλιση προς την εκδότρια εταιρεία. Και αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες.

Τι γίνεται σε περίπτωση μη εξόφλησης του Ομολόγου;

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη εξόφλησης των ομολόγων οι κάτοχοί τους θα μπορούν να τα μετατρέψουν σε μετοχές της εταιρείας και να κινηθούν νομικά για είσπραξη των οφειλομένων.

Αυτό βέβαια είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Περιλαμβάνει χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Επίσης είναι πολύ θεωρητικό με την έννοια ότι αυτοί που θα δώσουν χρήματα τώρα για να βοηθήσουν τώρα το σωματείο,  πολύ δύσκολα θα μπουν στη διαδικασία να κινηθούν μελλοντικά εναντίον της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να πάρουν το οίκημα στην Παπανικολή και τα χρήματα από την Primetel αν και εφόσον δεν γίνει η εξόφληση.

Ο τόκος.

Ένα άλλο σημείο αφορά τον τόκο. Το σωματείο θα πρέπει να καταβάλει €75,000 το χρόνο τόκους στους Ομολογιούχους. Άρα αυτό για το σωματείο θα είναι έξοδο.

Δεν επεξηγείται στο σχέδιο από πού θα προκύψει εισοδηματικά αυτός ο τόκος δεδομένου ότι το σωματείο χρειάζεται τα χρήματα για κάλυψη των ταμειακών αναγκών του επομένως δεν θα τα επενδύσει για να έχει όφελος.

Διευκρίνιση των πιο πάνω σημείων θα είναι βοηθητική προς όλους όσους ενδιαφέρονται. Πιθανόν βέβαια οι πιο πάνω πληροφορίες να δίδονται σε όσους επικοινωνήσουν απευθείας με το σωματείο και επιδείξουν ενδιαφέρον.

Ένα τελευταίο σημείο. Όπως είπαμε πιο πάνω το Ομόλογο,  είναι μορφή δανεισμού. Επομένως το σωματείο δεν λύνει το οικονομικό του πρόβλημα διότι θα πρέπει σε κάποια φάση να επιστρέψει τα χρήματα πίσω με το τόκο. Σε αντίθεση στην περίπτωση ίδρυσης εταιρείας λαϊκής βάσης τα χρήματα από πώληση των μετοχών θα παραμείνουν στην εταιρεία ως κεφάλαιο και δεν θα χρειαστεί να επιστραφούν.

 

 

 

Αρχειο