ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στα ίδια επίπεδα το ύψος του χρέους αλλά….

O Πρόεδρος της ομάδας μας Αντώνης Τζιωνής στα πλαίσια της σημερινής Γ.Σ του Σωματείου μας ξεκαθάρισε πως το χρέος  μειώθηκε μετά τη διαγραφή του δανείου της RCB. Παρόλα αυτά και μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης από το Κράτος, σχεδίου αποπληρωμής των οφειλών των σωματείων που προωθείται από την Ομοσπονδία, η ΚΟΠ ζήτησε το πραγματικό ποσό που οφείλει το κάθε σωματείο ξεχωριστά.

Απο αυτή την διαδικασία διαφάνηκε ότι το πραγματικό ποσό των οφειλών του Σωματείου μας προς το κράτος, είναι κατά 2,5 εκατομμύρια αυξημένο, σε σχέση με το ποσό που φαινόταν στους λογαριασμούς της περασμένης περιόδου.

Το πραγματικό ποσό προέκυψε από τον ακριβή υπολογισμό επιβαρύνσεων και τόκων, επί των παλαιών υπολοίπων. Αυτό συνέβη και με άλλες Κυπριακές ομάδες, των οποίων οι πραγματικές οφειλές είναι εξίσου υψηλότερες, σε σχέση με αυτές που υπολόγιζαν.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτ΄βν αλλά και από το γεγονός ότι κάποιες δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούσαν εδώ και κάποια χρόνια, έχουν καταλήξει σε απόφαση, τα επίδικα ποσά έχουν μεταφερθεί στις συνολικές υποχρεώσεις του Σωματείου οι συνολικές υποχρεώσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή περίπου στα 14 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση της τάξης των 300,000 ευρώ.

Παρόλα αυτά  το σχέδιο που προωθεί η ΚΟΠ, για αποπληρωμή των χρεών προς το κράτος σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις  και που αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να  εφαρμοστεί,  θα δώσει σημαντικές ανάσες ρευστότητας τόσο στην ΟΜΟΝΟΙΑ όσο και σε άλλες ομάδες.

Ο Πρόεδρος της ομάδας μας σημείωσε ότι το ύψος του χρέους έχει τη δική του σημασία, όμως περισσέτορη  έχει το ύψος των υποχρεώσεων στο τέλος κάθε μήνα τονίζοντας ότι χωρίς διακανονισμούς και με μια καλή συμφωνία μεταξύ σωματείων και κράτους, το συνολικό χρέος είναι απόλυτα βιώσιμο και μπορεί να εξυπηρετείται σε σταθερή βάση.

Αρχειο