Home » ΡΟΗ » Η εξουδετέρωση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗΣΗ

Η εξουδετέρωση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

του Χριστόφορου Χριστοφή.

Κατά τη περσινή καταστατική συνέλευση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είχα εισηγηθεί ως καταστατική τροποποίηση- μεταξύ άλλων – το εξής:

Να υπάρχει πρόνοια σε κάθε συμφωνία εκχώρησης τμήματος του σωματείου που να υποχρεώνει τον εκάστοτε επενδυτή να εμφανίζεται ενώπιον των μελών του, σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση για να λογοδοτεί και να δέχεται ερωτήσεις από τα μέλη.

Εξηγώντας τη πρόταση είχα αναφέρει ότι με την εκχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος (αλλά και άλλων τμημάτων στο μέλλον), τα μέλη του σωματείου καθίστανται ανενεργά αφού πλέον δεν θα έχουν κανένα έλεγχο ή λόγο στο συγκεκριμένο τμήμα. Η υποχρέωση του επενδυτή να λογοδοτεί προς τα μέλη θα λειτουργούσε και ως ασφαλιστική δικλείδα για τη τήρηση των προνοιών της συμφωνίας. Ανέφερα επίσης ότι εάν δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση οι γενικές συνελεύσεις δεν θα έχουν κανένα ενδιαφέρον και θα απομακρυνθούν τα μέλη από το σωματείο.

Πιστεύω ότι ο Παπασταύρου δεν θα είχε πρόβλημα με αυτή την υποχρέωση, αντίθετα θα επιθυμούσε και ο ίδιος να εμφανίζεται ενώπιον των μελών του σωματείου και να παρουσιάζει τα πεπραγμένα της χρονιάς. Αυτό φάνηκε και από την μέχρι τώρα συμπεριφορά του. Ότι επιδιώκει την επικοινωνία με τον κόσμο. Άρα τέτοια πρόνοια δεν θα επηρέαζε την συμφωνία που θα υπογραφόταν πέρσι.

Η αντίθετη άποψη, στη πρόταση μου ήταν ότι δεν ήταν της ώρας να συζητηθεί τέτοιο θέμα. Μέσα στο παραλογισμό που επικράτησε πέρσι,  το αποτέλεσμα ήταν, αυτή η εισήγηση να απορριφθεί πανηγυρικά.

Από τη στιγμή λοιπόν που το μέλος του σωματείου δεν έχει δικαίωμα (και προνόμιο) να υποβάλει ερώτηση και μέσω αυτής να ασκήσει έλεγχο στον οποιονδήποτε επενδυτή, τότε φυσιολογικά δεν ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε γενική συνέλευση. Ο Παπασταύρου, μέχρι σήμερα, επιλέγει να απευθύνεται στο κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ γενικά (και όχι στα μέλη του σωματείου) μέσω δημοσιογραφικών διασκέψεων ενώ ουδέποτε έχει κληθεί να μιλήσει στα μέλη του σωματείου. Προσωπικά το είχα ζητήσει σε 3 διαδοχικές περιπτώσεις, στις ανοικτές συγκεντρώσεις, πριν τη σύναψη της συμφωνίας. 

Συνεπώς, επί της ουσίας και εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, η πραγματικότητα είναι ότι η ιδιότητα και ο ρόλος του μέλους του σωματείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έχει εξουδετερωθεί σε ότι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο ήταν η ραχοκοκαλιά του σωματείου. Το να ήσουν μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στο παρελθόν, έφερε κάποιο βαθμό εξουσίας και συμμετοχής μέσω της ψήφου και της άσκησης ελέγχου, για το ίδιο το μέλος. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους  που στη χθεσινή γενική συνέλευση ήταν περιορισμένη η συμμετοχή των μελών. Έγινε αναφορά για 80-100 μέλη. 

Χριστόφορος Χριστοφή.

 

Για όσους ενδιαφέρονται η πρόταση μου πέρσι ήταν η εξής:

Προσθήκη ως νέου άρθρου 86 του ακόλουθου άρθρου:
86. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει όπως οποιαδήποτε συμφωνία η συνεργασία γίνεται με βάση τα άρθρα 83 και 84 πιο πάνω περιέχει τέτοιους όρους σύμφωνα με τους οποίους το
τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διαχείριση οποιουδήποτε τμήματος του σωματείου θα οφείλει να ετοιμάζει και να παρουσιάζει για κάθε έτος στην ετήσια γενική συνέλευση του
σωματείου, μέσω αντιπροσώπου του, τα ακόλουθα:

86.1 Έκθεση πεπραγμένων για την χρονιά που προηγήθηκε στην οποία θα επεξηγούνται όλες οι ενέργειες που έγιναν αναφορικά με τη διαχείριση του συγκεκριμένου τμήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τα μέλη του σωματείου.

86.2 Ελεγμένους λογαριασμούς για το λογιστικό έτος που προηγήθηκε με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τα μέλη του σωματείου.

Αιτιολογία:
Τα μέλη του σωματείου θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτική βάση για τη πρόοδο και εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας ειδικά όταν αυτή αφορά εκχώρηση τμήματος. Το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διαχείριση οποιουδήποτε τμήματος θα πρέπει να λογοδοτεί προς τα μέλη και να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες. Σε διαφορετική περίπτωση η εκχώρηση τμήματος θα λειτουργεί ως πώληση και τα μέλη δεν θα έχουν καμία δυνατότητα ενημέρωσης.

Αρχειο