ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Η προπονητική ομάδα και το πρόγραμμα προπονήσεων του Κλιμακίου Λευκωσίας

Παρουσιάζουμε πιο κάτω την προπονητική ομάδα και το πρόγραμμα προπονήσεων του Κλιμακίου της Ακαδημίας μας στη Λευκωσία.

Προπονητής 2009: Λοίζος Λουβαρής
Προπονητής 2010-11: Κύπρος Μούζουρος
Προπονητής 2012-13: Μιχάλης Πούρος
Προπονητής 2014-15: Μιχάλης Πούρος
Γυμναστής Κλιμακίου: Κύπρος Μούζουρος

Αρχειο